Νεοελληνικά Εκπαιδευτήρια 1830 – 1940

 

Α.Π. 3130,7 Αθήνα 3 Δεκεμβρίου 2003

Προς
Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Ερμού 17
10186 Αθήνα

Υπόψη: κ. Μ.Ζάννου

Θέμα: Νεοελληνικά Εκπαιδευτήρια 1830 – 1940

Παρακαλούμε να μας διαθέσετε το Λεύκωμα «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 1830 – 1940» έκδοσης ΥΠΠΟ 2001, σε 19 αντίτυπα, για τη βιβλιοθήκη μας αλλά και για τα ενδιαφερόμενα μέλη της Επιτροπής Αρχιτεκτονικής Προστασίας & Περιβάλλοντος του Συλλόγου μας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.


Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας