Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 

Α.Π. 31188, Αθήνα 13 Νοεμβρίου 2003

Π ρ ο ς
Τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Δ.Ε.
Του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Σαχτούρη 16
26222 Πάτρα

Κοινοποίηση: Υπουργείο Παιδείας, Γραφείο Υπουργού


Θέμα: Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Μετά από διαμαρτυρίες συναδέλφων, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Ε.Α.Π. για το Ακαδημαϊκό Έτος 2004-2005 «Σεισμική μηχανική και αντισεισμικές κατασκευές» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πανεπιστημίου των τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων Τοπογράφων όχι όμως Αρχιτεκτόνων Μηχανικών!

Επειδή θεωρούμε απαράδεκτη την εξαίρεση των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών δεδομένου ότι είναι οι κατεξοχήν αρμόδιοι για τη μελέτη και τον σχεδιασμό των κτιρίων, ζητάμε να διορθωθεί άμεσα η ανακοίνωση και να συμπεριληφθούν οι απόφοιτοι του Τμήματος Αρχιτεκτόνων στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.


Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας