Εθνική πολιτική για την Αρχιτεκτονική

 

Α. Π. 31165, Αθήνα 4 Δεκεμβρίου 2003

Προς
ΠΛΕΙΑΣ Δ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε
Καρνεάδου 41
10676 Αθήνα

Θέμα : Εθνική πολιτική για την Αρχιτεκτονική

(σχετ.: η από 24.10.2003 επιστολή σας)

Αγαπητέ συνάδελφε,

Με χαρά και ενδιαφέρον λάβαμε την επιστολή σας και τις σκέψεις που εκφράζονται και στοχεύουν στην διατύπωση ενός νέου πλαισίου για την αρχιτεκτονική ποιότητα.

Το Δ.Σ. προσπαθεί και προωθεί επεξεργασίες με στόχο την ανάδειξη αυτών των θεμάτων και τη θεσμική ενίσχυση του αρχιτεκτονικού έργου. Έχουμε διατυπώσει προτάσεις προς το ΥΠΠΟ για την διαμόρφωση μιας Εθνικής πολιτικής για την αρχιτεκτονική και προς το ΥΠΕΧΩΔΕ για την σύσταση και την λειτουργία του Ανώτατου αρχιτεκτονικού και Πολεοδομικού Συμβουλίου. Ταυτόχρονα μέσα από τις επιτροπές και δράσεις του Συλλόγου, προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε τις προτάσεις μας και την υλοποίησή τους από τα αρμόδια Υπουργεία.

Κάθε βοήθεια προς αυτή την κατεύθυνση θα μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα και θα είναι καθοριστική για τις όποιες δυνάμεις του Συλλόγου μας.

Προς αυτήν την κατεύθυνση είμαστε ανοικτοί σε κάθε συνεργασία.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας