Μελέτες Διοικητηρίου Ημαθίας

 

Α.Π. 31136, Αθήνα 29 Οκτωβρίου 2003

Προς
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας
Γραφείο Νομάρχη
Μητροπόλεως 44
59100 ΒΕΡΟΙΑ

Κοινοποίηση:
1. Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Ημαθίας

    1. ΤΕΕ/ Τμήμα Ημαθίας
    2. Σύλλογο μελετητών
    3. Τύπος – ΜΜΕ

Θέμα: Μελέτες Διοικητηρίου Ημαθίας

Το Δ.Σ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, μετά από παρέμβαση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Ημαθίας (ΣΑΝΗ) θεωρεί πως τα κτίρια δημόσιου χαρακτήρα και μάλιστα τέτοιας κλίμακας (στέγαση υπηρεσιών Νομαρχίας, υπηρεσιών Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Δικαστικό Μέγαρο) πρέπει να είναι αποτέλεσμα αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

Η δημόσια αρχιτεκτονική που βρίσκεται σε πτώχευση και η απουσία έργων με αρχιτεκτονική υπόσταση έχουν οδηγήσει τις πόλεις σε ομοιομορφία και υποβάθμιση. Γι’ αυτό οι φορείς του Δημοσίου πρέπει να προωθούν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και διάλογο όπως άλλωστε συμβαίνει και σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις που αναζητούν την ποιότητα στο αρχιτεκτονικό έργο.

Επιπλέον η πολιτεία έχει θεσπίσει και μέτρα για την τοποθέτηση καλλιτεχνικού έργου σε δημόσια κτίρια.

Κύριε Νομάρχη,

Το Δ.Σ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων κάνει έκκληση για αποδοχή των απόψεων αυτών επισημαίνοντας πως έργα τέτοιας κλίμακας είναι αδύνατον να υλοποιηθούν με άλλο τρόπο.


Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας