Πρόταση Οδηγίας σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

 

Α.Π. 31125, Αθήνα 13 Νοεμβρίου 2003

Π ρ ο ς
Την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
Θεμιστοκλέους 38
10678 Αθήνα

Θέμα: Πρόταση Οδηγίας σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Αγαπητοί Κύριοι,

Σε απάντηση του από 22 Οκτωβρίου 2003 εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι συμφωνούμε και θα συμμετέχουμε στην προτεινόμενη συνάντηση με τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, η οποία θεωρούμε ότι αποτελεί σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της ενημέρωσης, του διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων σχετικά με την πρόταση της Οδηγίας και τις επιπτώσεις της στην άσκηση των επαγγελμάτων μας.

Συνημμένα σας στέλνουμε τις θέσεις μας για το παραπάνω θέμα και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια με στόχο τη συνεργασία των φορέων μας.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Συνημμένα : 1

 

Αρχή σελίδας