Ρυθμίσεις σ/ν για αυθαίρετα και λειτουργία Πολεοδομικών γραφείων

 

Α.Π. 31123, Αθήνα 22 Οκτωβρίου 2003

Προς
1) Την Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
κα. Βάσω Παπανδρέου
Αμαλιάδος 17
11523 Αθήνα

2) Τον Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ
κ. Σταύρο Καμπέλη
Αμαλιάδος 17
11523 Αθήνα

Θέμα : Ρυθμίσεις σ/ν για αυθαίρετα και λειτουργία Πολεοδομικών γραφείων.

Κυρία Υπουργέ,

Τόσο ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, όσο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, γραπτώς και προφορικώς έχουν καταθέσει ένα σαφές και ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαμόρφωση του πλαισίου για τα παραπάνω θέματα.

Ωστόσο δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση από την πλευρά του Υπουργείου που να στοιχειοθετεί έναν ουσιαστικό διάλογο. Εμείς, ο κλάδος των αρχιτεκτόνων, θεωρούμε πως οι θέσεις μας είναι προϋπόθεση για περαιτέρω ανάπτυξη του διαλόγου. Κατ’ αυτήν την έννοια αναμένονται οι απόψεις του Υπουργείου σας επί των θέσεων των Συλλογικών φορέων των μηχανικών.

Διαφορετικά δεν νοείται διάλογος ούτε γίνονται αποδεκτές οι νέες ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου.


Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας