Συγκρότηση Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων

 

Α.Π. 31087, Αθήνα 13 Οκτωβρίου 2003

Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γραφείο Υπουργού
Μπουμπουλίνας 20-22
10682 Αθήνα

Θέμα : Συγκρότηση Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων.

Κύριε Υπουργέ,

Με το Ν. 3028/28.6.2003/ΦΕΚ 153/Α’/ προβλέπεται η συγκρότηση των παραπάνω αναφερόμενων Συμβουλίων.

Η αρχιτεκτονική διαπερνά τις δραστηριότητες και το αντικείμενο των παραπάνω Συμβουλίων και η εμπειρία φανερώνει ότι κρίσιμες αποφάσεις λαμβάνονται εξετάζοντας ενδελεχώς και την παράμετρο αρχιτεκτονική.

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων θεωρεί πρωταρχική ανάγκη την ενσωμάτωση της αρχιτεκτονικής επιστήμης στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως γίνεται και στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές Χώρες. Η ενδυνάμωση των δράσεων και πρωτοβουλιών για την διεύρυνση και διάχυση της αρχιτεκτονικής στην Ελληνική Κοινωνία αποτελεί ζητούμενο.

Με βάση τα παραπάνω το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων ζητά να διερευνηθεί η δυνατότητα συμμετοχής εκπροσώπων μας στο ΚΑΣ και στο ΚΣΝΜ ως απαρχή μιας νέας σχέσης με το Υπουργείο Πολιτισμού για την εποπτεία της σύγχρονης αρχιτεκτονικής με τη συμμετοχή των καθ’ ύλην αρμοδίων.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας