Οργάνωση έκθεσης EXPO KAT 21-24 Μαΐου 2004 στο ΕΚΕΠ

 

Α.Π. 30969, Αθήνα 25 Σεπτεμβρίου 2003

Προς
NEW GENESIS Co
Λ. Βουλιαγμένης 312
17343 Αγ. Δημήτριος

Θέμα: Οργάνωση έκθεσης EXPO KAT 21-24 Μαΐου 2004 στο ΕΚΕΠ.

Σε απάντηση του από 15.09.2003 εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι ο ΣΑΔΑΣ- Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων στηρίζοντας τις προσπάθειες της διοργάνωσης, θα συμμετέχει με εκπρόσωπό του στις εκδηλώσεις και θέτει υπό την αιγίδα του την έκθεση EXPO KAT.

Σημειώνουμε ότι μπορεί να διανέμεται έντυπο υλικό και επιστημονικές εκδόσεις του Συλλόγου μας.

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας