Δικαιολογητικά για λογαριασμούς μελετητών

 

Α.Π. 30852, Αθήνα 10 Σεπτεμβρίου 2003

Π ρ ο ς
Το ΥΠΕΧΩΔΕ
Υπηρεσία Εντελλομένων
Μητροπόλεως 12-14
Αθήνα

Θέμα: Δικαιολογητικά για λογαριασμούς μελετητών

Σας γνωρίζουμε ότι δεν απαιτείται η υποβολή «Πινακίου προθεσμιών και εργασιών» στα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι μελετητές για πολεοδομικές μελέτες. Ως εκ τούτου παρακαλούμε να μην δημιουργούνται προσκόμματα στις διαδικασίες που ούτως ή άλλως είναι περίπλοκες και χρονοβόρες.

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας