Λειτουργία ΣΧΟΠ

 

Α.Π. 30795, Αθήνα 25 Ιουλίου 2003

Προς
Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γεν.Γραμματέα


Κοινοποίηση : Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν.Λέσβου

Θέμα : Λειτουργία ΣΧΟΠ

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων που παρακολουθεί τα τεκταινόμενα σχετικά με τις ρυθμίσεις για την δόμηση στα νησιά του Αιγαίου, είχε προσκαλέσει τον τότε Γενικό Γραμματέα σε συνεδρίασή του και συντάσσεται με τις θέσεις – απόψεις που εκφράζονται από τους Τοπικούς Συλλόγους και κυρίως από το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Λέσβου.

Οι θεσμικές και διοικητικές ελλείψεις και ανεπάρκειες επισυσσωρεύουν προβλήματα που επηρεάζουν και την λειτουργία του ΣΧΟΠ. Γινόμαστε δε αποδέκτες παραπόνων συναδέλφων, που υποβαθμίζουν την έννοια της αρχιτεκτονικής μελέτης και θεμελιώνουν την πεποίθηση ότι οι αποφάσεις του ΣΧΟΠ είναι αναιτιολόγητες, υποκειμενικές και κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων.

Αναφέρουμε παραδειγματικά την περίπτωση του συν. Γ. Κατραμαδάκη ο οποίος για μελέτη του στην Ποσειδωνία Σύρου αντιμετωπίζει την διελκυστίνδα του ΣΧΟΠ για τις αποφάσεις του οποίου θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε πως :

Οι αποφάσεις δεν είναι με επάρκεια δικαιολογημένες όπως σαφώς ορίζει το Π.Δ. 327/98 στο άρθρο 2 παρ. 8 (ΦΕΚ 221/Α/1998).

  1. Ειδικά η πρώτη απόφαση (41η συνεδρίαση, 13ο θέμα) που αναφέρει ότι «ομόφωνα δεν εγκρίνεται διότι θα υπάρχει πολύ πιο ήπια επέμβαση στο συγκεκριμένο περιβάλλον» εκτός του ότι δεν είναι καθόλου δικαιολογημένη, είναι και εντελώς ασαφής.

  1. 2. Όσον αφορά στη δεύτερη απόφαση (99η συνεδρίαση, 12ο θέμα)

Α) Η πρώτη παρατήρηση που αφορά σε προσαρμογή της στάθμης του ισογείου στις κλίσεις του φυσικού εδάφους έτσι ώστε «σε κανένα σημείο το περίγραμμά του δεν θα προεξέχει πάνω από 0.50 μ. από το φυσικό έδαφος» αντιβαίνει στο άρθρο 17 παρ. 1 του ΓΟΚ όπου σαφώς παραπέμπει το άρθρο 2, παράγραφος 4 του ΦΕΚ 504/Δ/1988, καθώς και το άρθρο 1, παράγραφος 2δ, υποπαράγραφος β του ΦΕΚ 133/Δ/1987 στο κεφάλαιο ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ-ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ.

Β) Η δεύτερη παρατήρηση πού αφορά στο «να περιορισθούν τα υπόγεια στα απολύτως απαραίτητα για την λειτουργία του κτιρίου» πέραν του ότι δεν λαμβάνει υπ΄ όψιν της το άρθρο 7 παρ. 1Ββ του ΓΟΚ δεν αναφέρει ποια είναι τα απολύτως απαραίτητα υπόγεια, και με βάση ποια αρχιτεκτονικά και νομικά κριτήρια ορίζονται.

Γ) Το δεύτερο σκέλος της ίδιας παρατήρησης πού ορίζει ότι «η πρόσβαση

στα υπόγεια θα γίνεται αποκλειστικά από το εσωτερικό των κτιρίων» σε συνδυασμό με την 3η παρατήρηση ότι «δεν θα υπάρχουν κενά στην κατασκευή» προκύπτει πως σαφώς αντιβαίνουν στα οριζόμενα στο άρθρο 17 παρ.2δ του ΓΟΚ.

Η παραδειγματική αυτή περίπτωση οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα πως οι αναιτιολόγητες και υποκειμενικές «δίκην μελετητή» αποφάσεις δημιουργούν αδιέξοδες καταστάσεις.

Η επιστήμη της αρχιτεκτονικής, η υλοποίηση μελετών με βάση τις υφιστάμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, η πλήρης αιτιολόγηση αποφάσεων συλλογικών οργάνων συνιστούν προϋποθέσεις για την υλοποίηση των έργων με σεβασμό στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

Το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ θεωρεί πως η προσπάθεια για προστασία και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του νησιωτικού χώρου και όχι μόνο επιβάλλει την οργανοτεχνική επάρκεια αφενός και την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής ποιότητας ως κυρίαρχου στοιχείου για την ποιοτική αναβάθμιση του αστικού χώρου. Και όλα αυτά με σαφείς όρους και προϋποθέσεις.

Έτσι σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα παραπάνω και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία.

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας