Συνάντηση με Σχολές Αρχιτεκτόνων για θέματα του κλάδου

 

Α.Π. 30790, Αθήνα 24 Ιουλίου 2003

Προς
1. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.
2. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.
3. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών.
4. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
5. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Θέμα: Πραγματοποίηση Συνάντησης

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας στέλνουμε τις βασικές μας θέσεις για τα θεσμικά – επαγγελματικά προβλήματα του κλάδου και θεωρούμε πως όλη η αρχιτεκτονική κοινότητα, ο αρχιτεκτονικός κόσμος πρέπει να συντονίσουν τις ενέργειες – δράσεις και πρωτοβουλίες για την προάσπιση της αρχιτεκτονικής, της εκπαίδευσης και του αρχιτεκτονικού επαγγέλματος.

Παρακαλούμε να οριστεί μια κοινή συνάντηση για την αναλυτική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και προγραμματισμό δράσεων και ενεργειών.

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ

Συνημμένα: 5

 

Αρχή σελίδας