Καταγγελία για κλοπή πνευματικής εργασίας

 

Α.Π. 30789, Αθήνα 24 Ιουλίου 2003

Προς
1. Τον Αρχιτέκτονα Τάνη Γεώργιο
Α. Σούζου 14
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2. Τον Αρχιτέκτονα Δημητριάδη Γεώργιο
Πλατεία Ειρήνης 12
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

3. ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα Θράκης
Ορφέως 9α
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Θέμα: Καταγγελία για κλοπή πνευματικής εργασίας

Το Δ.Σ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων μετά την καταγγελία του συν. Τάνη Γεωργίου, ζήτησε εγγράφως τις απόψεις του συν. Δημητριάδη Γεωργίου, ο οποίος απέστειλε τις θέσεις του.

Σας κοινοποιούμε όλα τα παραπάνω και τονίζουμε πως το Δ.Σ συζήτησε το θέμα στην συνεδρίασή του στις 23.07.2003 και αποφάσισε πως με βάση το ισχύον πλαίσιο δεν μπορεί να επεισέλθει σε λεπτομερή εξέταση των διαλαμβανομένων. Το Τμήμα του ΤΕΕ, με τα αρμόδια όργανά του μπορεί να εξετάσει την υπόθεση όπως γίνεται σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις.

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Συνημμένα: 2

 

Αρχή σελίδας