Πραγματοποίηση συνάντησης με το Δ.Σ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

 

A. Π. 30764, Αθήνα 18 Ιουλίου 2003

Προς
Τον Γεν. Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ
κ. Σταύρο Καμπέλη
Αμαλιάδος 17
11523 ΑΘΗΝΑ


Θέμα: Πραγματοποίηση συνάντησης με το Δ.Σ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων.

Σχετ: Το 30753/ 14.07.2003 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου μας, σας στέλνουμε συνημμένα τις θέσεις της Αντιπροσωπείας για τα Πολεοδομικά Γραφεία, για ενημέρωση σας, όπως αυτές ψηφίστηκαν στις 12.7.2003 και παρακαλούμε να ορίσετε συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας.

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ.ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας