Πραγματοποίηση συνάντησης
με τον Γεν. Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ

 

Α.Π. 30753, Αθήνα 14 Ιουλίου 2003

Προς
Τον Γεν. Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ
κ. Σταύρο Καμπέλη.
Αμαλιάδος 17
11523 ΑΘΗΝΑ

Θέμα: Πραγματοποίηση συνάντησης με το Δ.Σ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων.

Σχετ. Το 30706/3.07.2003 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού και επειδή πληροφορούμαστε ότι κυοφορούνται εξελίξεις για θεσμικές παρεμβάσεις που αφορούν άμεσα τον κλάδο μας και επειδή η Πανελλήνια Αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων έλαβε αποφάσεις σχετικά με τα θέματα της έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Παρακαλούμε να ορίσετε μια συνάντηση προκειμένου το Δ.Σ να εκθέσει τις απόψεις του.

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ.ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας