Προηγούμενη σελίδα

Καθορισμός συνάντησης με το Δ.Σ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

 

Α.Π. 30752, Αθήνα 14 Ιουλίου 2003

Προς
Τον Πρόεδρο του ΤΕΕ
κ. Γιάννη Αλαβάνο.
Καρ. Σερβίας 4
10562 ΑΘΗΝΑ

Θέμα: Καθορισμός συνάντησης με το Δ.Σ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

Σχετ. : Το 30683/30.06.2003 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού και επειδή πρέπει να συντονίσουμε πρωτοβουλίες, δράσεις και για τα προβλήματα των αρχιτεκτόνων παρακαλούμε να ορίσετε μια συνάντηση για ανταλλαγή απόψεων με το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων.

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας