Κατάταξη πτυχίων πρασίνου

 

Α.Π. 30707 Αθήνα 3 Ιουλίου 2003

Προς
Την Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
Κ. Βάσω Παπανδρέου
Αμαλιάδoς 17
11523 Αθήνα

Κοινοποίηση : 1. Υφυπουργό ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ
κ. Ιωάννη Τσακλίδη, Χαρ. Τρικούπη 182, 10178 Αθήνα
2. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ, Δ15, Δ/νση Μητρώων & Τεχνικών Επαγγελμάτων, Ιπποκράτους 196-198, 11471 Αθήνα
3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ, Καρ.Σερβίας 4, 10562 Αθήνα
4. Συλλόγους Τεχνικών Μηχανικών
5. Τύπος - ΜΜΕ

Θέμα : Κατάταξη πτυχίων πρασίνου

Σχετ. : Το από 2.6.2003 έγγραφό της Γ.Γ.Δ.Ε.


Σχετικά με το παραπάνω θέμα, που προέκυψε ξαφνικά και αναιτιολόγητα, ο ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων τονίζει ότι οι αρχιτέκτονες, που δύνανται να κατέχουν εργοληπτικό πτυχίο στις κατηγορίες οικοδομικών και πρασίνου, έχουν όλα τα δικαιώματα όπως και οι άλλες κατηγορίες τεχνικών επαγγελμάτων.

Οι «ρυθμίσεις» για τα πτυχία των αρχιτεκτόνων, που πρέπει να «μπολιαστούν» με πτυχία ΜΕΚ γεωπόνων ή δασολόγων, πρέπει πάραυτα να αποσυρθούν.

Ένας ολόκληρος κλάδος που έχει τη δυνατότητα απόκτησης εργοληπτικών πτυχίων μόνο σε δύο (2) κατηγορίες, για μια ακόμα φορά βάλλεται άδικα και επιλεκτικά.

Καλούμε τους αρμόδιους του ΥΠΕΧΩΔΕ να αποκαταστήσουν την τάξη και τους λοιπούς κλάδους του ΤΕΕ να αντιδράσουν άμεσα.


Αρχή σελίδας