Σχέδιο Νόμου για Πολεοδομικά Γραφεία

 

Α.Π. 30706, Αθήνα 3 Ιουλίου 2003

Προς
ΥΠΕΧΩΔΕ
Γρ. Υπουργού
Αμαλιάδος 17
11523 ΑΘΗΝΑ

Κοινοποίηση:
1) Γ. Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Καμπέλη
2) ΤΕΕ
3) Συλλόγους Μηχανικών
4) Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ
5) Τύπο – ΜΜΕ

Θέμα: Σχέδιο Νόμου για Πολεοδομικά Γραφεία

Κυρία Υπουργέ,

Πληροφορούμαστε από τον Τύπο και ενημερωνόμαστε από κείμενα με πηγή προέλευσης το ΥΠΕΧΩΔΕ, για τις προθέσεις του Υπουργείου σας να αλλάξει τον τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Ταυτόχρονα επίκεινται αλλαγές για τα ιδιωτικά έργα και για την εκτός σχεδίου δόμηση.

Οι Έλληνες αρχιτέκτονες θεωρούν ότι οποιαδήποτε ρύθμιση για την έκδοση των οικοδομικών αδειών πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις απόψεις των τεχνικών και να αποτελούν προϊόν ολοκληρωμένης αντιμετώπισης, μετά από στοιχειοθετημένη συζήτηση επί συγκεκριμένου πλαισίου.

Τα διάφορα κείμενα που δεν έχουν καν την μορφή Σχεδίου Νόμου δεν συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων ειμί μόνον στην περιπλοκή της κατάστασης.

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ.ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας