Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών

 

Α.Π. 30700, Αθήνα 3 Ιουλίου 2003

Προς
Τον Γενικό Διευθυντή
Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων
κ. Βασίλειο Χανδακά
Καρύτση 12
105 61 Αθήνα

Θέμα: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων εκτιμά ως ιδιαίτερα σημαντικές τις επικείμενες εργασίες επισκευής και αποκατάστασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών.

Επειδή η ενημέρωση του Συλλόγου προέρχεται μέσα από δημοσιεύματα του Τύπου, σας παρακαλούμε να ορίσετε μια συνάντηση στην οποία να έχουμε υπεύθυνη ενημέρωση για το έργο το οποίο πρόκειται να εκτελεστεί.

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ.ΠΑΠΠΑΣ

Αρχή σελίδας