Προηγούμενη σελίδα

Χαρακτηρισμός κτιρίων ιδιοκτησίας ΕΟΤ ως διατηρητέων

 

Α.Π. 30672, Αθήνα 3 Ιουλίου 2003

Προς
ΥΠΕΧΩΔΕ
Γενική Δ/νση Πολεοδομίας
Τμήμα Παρ/κων Οικισμών
Αμαλιάδος 17
11523 ΑΘΗΝΑ

Κοινοποίηση:
1) Υπουργείο Αιγαίου
2) Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης
3) ΥΠΕΧΩΔΕ Γρ. Υπουργού

Θέμα: Χαρακτηρισμός κτιρίων ιδιοκτησίας ΕΟΤ ως διατηρητέων

Σχετ.: Το 14993/18.04.2003 έγγραφό σας

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, επιστημονικός και συνδικαλιστικός φορέας των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, παρεμβαίνει και για θέματα αρμοδιότητάς σας με προτάσεις και απόψεις. Δεν αποτελεί υπηρεσία η οποία είναι υποχρεωμένη να συγκεντρώσει τα πλήρη στοιχεία για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέων των προτεινόμενων κτιρίων του ΕΟΤ.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες – μετά από εντολή της προϊσταμένης αρχής – πρέπει να διεκπεραιώσουν το σημαντικό έργο της ανάδειξης και διατήρησης των αξιόλογων κτιρίων της σύγχρονης αρχιτεκτονικής.

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας