Καταγγελία για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας

 

Α.Π. 30660, Αθήνα 27 Ιουνίου 2003

Προς
Τον Αρχιτέκτονα Δημητριάδη Γεώργιο
Πλ. Αγ. Ειρήνης 12
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Θέμα: Καταγγελία για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σχετ.: η από 23.06.2003 επιστολή του συν. Τάνη Γεωργίου.

Σχετικώς με το παραπάνω θέμα, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τις απόψεις σας, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ.ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας