Αίτημα για χρηματοδότηση δράσεων του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ : «Τριεννάλε Αρχιτεκτονικής – Πανελλήνια Έκθεση αρχιτεκτονικού έργου και συνοδευτικές δράσεις»

 

Α.Π. 30544, Αθήνα 6 Ιουνίου 2003

Π ρ ο ς :
· Τον Υπουργό Πολιτισμού
κ. Ε. Βενιζέλο
· Το Δίκτυο Αρχιτεκτονικής
κ. Μ. Θεοδώρου

Θέμα: Αίτημα για χρηματοδότηση δράσεων του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ : «Τριεννάλε Αρχιτεκτονικής – Πανελλήνια Έκθεση αρχιτεκτονικού έργου και συνοδευτικές δράσεις»

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων αποφάσισε, στο πλαίσιο του προγραμματισμού για την προβολή της αρχιτεκτονικής δημιουργίας, τη θεσμοθέτηση της ενότητας «Τριεννάλε Αρχιτεκτονικής – Πανελλήνια έκθεση αρχιτεκτονικού έργου και συνοδευτικές δράσεις».

Εφέτος η Έκθεση θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα (Οκτώβριος 2003) με θέμα «Παράλιες Ζώνες και Αστικά Συμβάντα» και θα υπάρξουν παράλληλες εκδηλώσεις για τις οποίες θα ενημερωθείτε έγκαιρα.

Δεδομένου ότι η δαπάνη για την προετοιμασία της παραπάνω Έκθεσης είναι σημαντική και υπερβαίνει τις δυνατότητες του Συλλόγου μας, και προκειμένου να οργανώσουμε έγκαιρα το σύνολο των εκδηλώσεων, σας παρακαλούμε για τη χρηματοδότηση του όλου εγχειρήματος με το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ.

Ελπίζοντας στη θετική ανταπόκριση του αιτήματός μας, βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για όποια συμπληρωματική διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε.


Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ.ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας