Επανεξέταση του Θέματος χαρακτηρισμού ως μνημείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης Σύρου

Α.Π. 30541, Αθήνα 6 Ιουνίου 2003

Προς

 1. Το Υπουργείο Παιδείας
  Μητροπόλεως 15
  101 85 ΑΘΗΝΑ
 2. Το Υπουργείο Πολιτισμού
  1η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων
  Λυσίου & Κλεψύδρας 1-3
  105 56 ΑΘΗΝΑ

Κοινοποίηση :
α) Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων
β) Νομαρχία Κυκλάδων.
γ) Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κυκλάδων
δ) ΜΜΕ – Εφημερίδες
ε) Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ
στ) Περιοδικό «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ»

ΘΕΜΑ: Επανεξέταση του Θέματος χαρακτηρισμού ως μνημείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης Σύρου.

Το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων πληροφορήθηκε πως στη συνεδρίαση της Πέμπτης 30 Ιανουαρίου 2003 το ΚΣΝΜ γνωμοδότησε υπέρ του μη χαρακτηρισμού ως μνημείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης Σύρου.

Από το Πρακτικό 2/30.01.2003 προκύπτει ότι το ΚΣΝΜ θεώρησε ότι η στατική επάρκεια του κτιρίου είναι ανασφαλής και επικίνδυνη λόγω της προσθήκης ορόφου και προσθήκης κατ’ επέκταση και έκρινε εξ αιτίας αυτού του γεγονότος ότι δεν θάπρεπε να προχωρήσει στην γνωμοδότηση υπέρ του χαρακτηρισμού του Σχολείου ως μνημείου.

Από τα στοιχεία που διαθέτουμε αποδεικνύεται ότι δεν έχει γίνει καμιά προσθήκη ορόφου.

Θεωρούμε ότι το 3ο Δημοτικό Σχολείο της Ερμούπολης Σύρου είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα του Πάτροκλου Καραντινού, αν όχι το σημαντικότερο και συμφωνούμε με τις διαπιστώσεις της 1ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων , ότι δηλαδή το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης Σύρου α) είναι σπουδαίο δείγμα του προγράμματος σχολικών κτιρίων του 1930, β) είναι δείγμα επώνυμης αρχιτεκτονικής του μοντέρνου κινήματος του μεσοπολέμου, γ) είναι σημαντικό για την μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής του μεσοπολέμου στην Ελλάδα, δ) είναι έργο δημοσιευμένο, αξιόλογο και αποτελεί βιογραφική αναφορά.

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε το θέμα του χαρακτηρισμού ως μνημείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης Σύρου.

Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ θεωρεί πως η απαξίωση της σύγχρονης αρχιτεκτονικής και οι πολιτικές «κατασκευές κτιρίων» που ονομάζονται διδακτήρια απέχουν πολύ από τα αντιπροσωπευτικά δείγματα αρχιτεκτονικής σχολείων, που πρέπει πάσει θυσία να διατηρηθούν.

Το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ θεωρεί επιβεβλημένο τη διατήρηση και ανάδειξη του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης.

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ.ΠΑΠΠΑΣ

Αρχή σελίδας