«Τριεννάλε Αρχιτεκτονικής – Πανελλήνια έκθεση αρχιτεκτονικού έργου και συνοδευτικές δράσεις»

 

Α.Π. 30521, Αθήνα 4 Ιουνίου 2003

Προς
Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαϊας
Τριών Ναυάρχων 40
26222 ΠΑΤΡΑ

Θέμα : Δράσεις για την αρχιτεκτονική

Σχετ.: Το με αριθ. 59/4.6.03 έγγραφό σας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας είναι γνωστός ο προγραμματισμός του Δ.Σ. που συζητήθηκε αναλυτικά και στη συνεδρίαση του Συντονιστικού της Θεσσαλονίκης στις 18.5.2003.

Στα πλαίσια αυτά και στη θεματική περιοχή για την προβολή της αρχιτεκτονικής δημιουργίας, προτάθηκε από την Πρόεδρό σας η θεσμοθέτηση της Τριεννάλε – Βραβείων Αρχιτεκτονικής – Πανελλήνιας Έκθεσης Αρχιτεκτονικού Έργου, πρόταση που επανέρχεται με το παραπάνω σχετικό.

Το Δ.Σ. στην συνεδρίασή του την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2003 αποφάσισε την υλοποίηση των δράσεων αυτών και συγκεκριμένα τη θεσμοθέτηση της ενότητας «Τριεννάλε Αρχιτεκτονικής – Πανελλήνια έκθεση αρχιτεκτονικού έργου και συνοδευτικές δράσεις». Έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΑΝΑ και διευρύνεται η «Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου» εντασσόμενη στην συνολική θεσμική παρέμβαση του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

Για την υλοποίηση όλων αυτών επιθυμούμε τη συνεργασία σας και την ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους σας για τον έγκαιρο προγραμματισμό.

Σχετικά με την 4η Έκθεση ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ θα συμβάλλει αποφασιστικά και θα συμμετάσχει ενεργά στις εκδηλώσεις.

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ.ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας