Διατήρηση Κινηματογράφου «ΦΟΙΒΟΣ»
στο Περιστέρι

 

Α.Π. 30458 Αθήνα 26 Μαΐου 2003

Προς
Τον ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Πολεοδομίας
Πλ. Δημοκρατίας
12134 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

υπόψη : κ. Χρ. Κόκκινου

Κοινοποίηση:
1. Δήμαρχο, κ. Παχατουρίδη
1.Αντιδήμαρχο, τμήματος Πολεοδομίας, κ. Λύκο

Θέμα : Κινηματογράφος «ΦΟΙΒΟΣ»

Πληροφορηθήκαμε ότι η υπηρεσία σας προωθεί την κατεδάφιση του Κινηματογράφου «ΦΟΙΒΟΣ» και στη θέση του εγκρίνετε την ανέγερση Εμπορικού Κέντρου.

Από την μελέτη των στοιχείων που έφτασαν στο Σύλλογό μας διαπιστώνουμε ότι ο κινηματογράφος «ΦΟΙΒΟΣ» είναι :

Α) ένα χαρακτηριστικό δείγμα κινηματογράφου, κατασκευασμένου το 1954 και από τα σχέδια κατασκευής του διακρίνουμε έντονα μορφολογικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά,

Β) αποτελεί πλέον το μοναδικό δείγμα κλειστού κινηματογράφου που απέμεινε στο Δήμο Περιστερίου και ιδιαίτερα στην κεντρική του Πλατεία.

Επειδή δείγματα πολιτισμού και κτίρια ειδικών χρήσεων με ιστορική σημασία για την πόλη μας τείνουν να εκλείψουν, ζητούμε από το Δήμο σας να μην επιτρέψει και να αποτρέψει την κατεδάφιση του κινηματογράφου και να φροντίσει τουλάχιστον να κηρυχθεί η χρήση του διατηρητέα, όπως έγινε και σε άλλα παρόμοια κτίρια από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ.ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας