Μελέτη υποδομών και παρεμβάσεων ανάδειξης και επισκεψιμότητας των προστατευόμενων περιοχών Ν.Πίνδου (ΦΔ 12), Αγράφων και Λίμνης Ταυρωπού (ΦΔ 14), Πηλίου – Κάρλας - Μαυροβουνίου
(ΦΔ 38), Τεμπών -Κ.Ολύμπου – Αισθητικού δάσους Οσσας (ΦΔ 1403)

 

Α.Π. 30398 Αθήνα 14 Μαΐου 2003

Προς
Την Περιφέρεια Θεσσαλίας
Διεύθυνση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
Σωκράτους 111
41336 ΛΑΡΙΣΑ

υπόψη : κ. Γεωργίου Νάκα
Κοινοποίηση: 1. ΥΠΕΧΩΔΕ (ΓΕΜ), Ιπποκράτους 196, Αθήνα

2. ΤΕΕ, Γρ. Επαγγ. Θεμάτων, Καρ. Σερβίας 4, Αθήνα

Θέμα : Μελέτη υποδομών και παρεμβάσεων ανάδειξης και επισκεψιμότητας των προστατευόμενων περιοχών Ν.Πίνδου (ΦΔ 12), Αγράφων και Λίμνης Ταυρωπού (ΦΔ 14), Πηλίου – Κάρλας - Μαυροβουνίου (ΦΔ 38), Τεμπών -Κ.Ολύμπου – Αισθητικού δάσους Οσσας (ΦΔ 1403)».

Σχετ.: Προκήρυξη του τεύχους του ΤΕΕ υπ’ αριθμ. 2246/12.5.2003.

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στο τεύχος του ΤΕΕ 2246/12.5.2003 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς μελετητές και καθορίζονται οι αμοιβές κατ’ αποκοπή σε μελέτες που η αμοιβή τους καθορίζεται από το ΠΔ 696/74 και ειδικότερα οι μελέτες κατηγορίας 7 (ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες) που αφορούν μέλη του Συλλόγου μας.

Επειδή τέτοιος ορισμός κατ’ αποκοπή αμοιβών δεν είναι σύμφωνος με το νόμο (ΠΔ696/74) ενιστάμεθα κατά της πιο πάνω διακήρυξης και ζητάμε την επανάληψη της ώστε να είναι οι αναφερόμενες αμοιβές σύμφωνα με το ΠΔ 696/74.

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ.ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας