Εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής διατριβής στο ΕΜΠ στην επιστημονική περιοχή της Πολεοδομίας και ιδιαίτερα της εξέλιξης και συγκρότησης της σύγχρονης ελληνικής πόλης.Α.Π. 30370, Αθήνα 9 Μαΐου 2003

Προς
1. Τον Πρύτανη του ΕΜΠ
κ. Θεμιστοκλή Ξανθόπουλο

2. τον Πρόεδρο της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ
κ. Ιωάννη Πολύζο

Θέμα: Εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής διατριβής στο ΕΜΠ στην επιστημονική περιοχή της Πολεοδομίας και ιδιαίτερα της εξέλιξης και συγκρότησης της σύγχρονης ελληνικής πόλης.

Αξιότιμε κύριε Πρύτανη,

Έχουμε την τιμή να σας πληροφορήσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων αποφάσισε κατά τη συνεδρίασης της 13 Φεβρουαρίου 2002, να χορηγήσει, στη μνήμη του Γιώργου Σημαιοφορίδη, υποτροφία την εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής διατριβής στο ΕΜΠ και στην επιστημονική περιοχή της Πολεοδομίας, με ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο τη συγκρότηση της σύγχρονης ελληνικής πόλης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι.

Ειδικότερα:

  1. Ο υπότροφος θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ ή ισοτίμου Σχολής, να είναι μεταπτυχιακός φοιτητής ή κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σε συναφές αντικείμενο. Θα πρέπει να είναι ηλικίας κάτω των 45 ετών.
  2. Η επιλογή του υποτρόφου θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, μετά από πρόταση του Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας της Σχολής αυτής (εισήγηση Επιτροπής Παρακολούθησης Διδακτορικής Διατριβής και ενός εκπροσώπου του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ) .
  3. Η διδακτορική ή μεταδιδακτορική διατριβή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός τετραετίας από την επιλογή.
  4. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται στο ποσό των 8.000 € περίπου.

Κύριε Πρύτανη, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία και συμβολή στο υπόψη θέμα, παρακαλώντας και συγχρόνως για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας