Μελετοκατασκευή για 4ο Λύκειο Πειραιά

 

Α.Π. 30332, Αθήνα 24 Απριλίου 2003

Προς
Τον Δήμο Πειραιά
Πειραιάς

Κοινοποίηση : 1) Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Γραφείο Υπουργού

  1. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Γραφείο Υπουργού
  2. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
  3. Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ
  4. Εφημερίδες - Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Θέμα : Μελετοκατασκευή για 4ο Λύκειο Πειραιά

Πληροφορηθήκαμε (Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ 2244/21.4.2003) την προκήρυξη για την ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση του παραπάνω έργου.

Όπως είναι γνωστό ο ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων είναι πάγια αντίθετος με το σύστημα αυτό που με τη διαδικασία της "μελετοκατασκευής", με κριτήριο το "ελάχιστο κόστος", θα αναδειχθεί ο ανάδοχος και η αρχιτεκτονική μελέτη, συνθλίβοντας τον μελετητή και την αρχιτεκτονική έκφραση, προς όφελος της προσφοράς του εργολάβου,

Πρέπει να γνωρίζετε πως με βάση την εγκύκλιο 27 του ΥΠΕΧΩΔΕ καθορίζεται πως το σύστημα αυτό:

Α) Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου συντρέχουν οι λόγοι της παρ. 1 άρθρου 10 του Π.Δ. 609/85.

Β) Απαιτείται η ύπαρξη πλήρους προμελέτης καθώς μετά την έγκριση αυτής, οριστικοποιείται ο προϋπολογισμός του έργου.

Ζητάμε να μην προχωρήσετε στη διαδικασία αυτή και να συνταχθούν πλήρεις μελέτες σύμφωνα με τον Ν. 716/77.

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ.ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας