Στρατηγικές επιλογές για την Πολεοδομία - ΧωροταξίαΑ.Π. 30206 Αθήνα 22 Απριλίου 2003


Προς
Την Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
κ. Βάσω Παπανδρέου
Αμαλιάδος 17
11523 Αθήνα

Θέμα : Στρατηγικές επιλογές για την Πολεοδομία - Χωροταξία


Κυρία Υπουργέ,

Ο ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων και άλλοι φορείς μηχανικών βρίσκονται μπροστά σε θεσμικές πρωτοβουλίες του ΥΠΕΧΩΔΕ που πολλές φορές κρίνονται αποσπασματικές και ασύνδετες χωρίς χρονικό προγραμματισμό και ιεράρχηση. Τελευταία ζητούνται απόψεις για το κείμενο του ΥΠΕΧΩΔΕ, με θέμα : Χωροταξία, πολεοδομία, στόχοι, πολιτική, αποτελέσματα.

Σας είναι γνωστό πως στην συνάντησή μας στις 6 Ιουνίου 2002, μεταξύ των άλλων θεμάτων θέσαμε την απόλυτη ανάγκη ενεργοποίησης του Ανώτατου Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου, σε εφαρμογή του άρθρου 2 του ΓΟΚ.

Σήμερα φαίνεται πως η επεξεργασία θεμάτων που σχετίζονται με τον αρχιτεκτονικό - πολεοδομικό σχεδιασμό και ο συντονισμός για θεσμοθέτηση ρυθμίσεων συνιστούν προτεραιότητα.

Σας παρακαλούμε επομένως στην παρούσα φάση να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την συγκρότηση του ΑΠΑΣ θεωρώντας πως οι Έλληνες αρχιτέκτονες θα συνδράμουν αποφασιστικά.

 

Αρχή σελίδας