Συνάντηση για θέματα αρχιτεκτονικήςΑ.Π. 30205 Αθήνα 22 Απριλίου 2003

Προς
Τον Υπουργό Πολιτισμού
κ. Ε. Βενιζέλο
Μπουμπουλίνας 20
10682 Αθήνα

Κοινοποίηση : Δίκτυο Αρχιτεκτονικής, Λυσίου 9, Αθήνα

Θέμα: Συνάντηση για θέματα αρχιτεκτονικής

Κύριε Υπουργέ,

Η διεύρυνση της συνεργασίας του ΥΠΠΟ με τον ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων είναι στις προτεραιότητες του Διοικητικού μας Συμβουλίου προς όφελος της αρχιτεκτονικής και των Ελλήνων αρχιτεκτόνων.

Σημειώνουμε την επισήμανσή σας σε εκδήλωση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης πως «….αν και το Υπουργείο έχει θέσει στην κορυφή των προτεραιοτήτων του την βελτίωση της αισθητικής του δομημένου περιβάλλοντος, το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι πάντα το ευκταίο, καθώς η προθυμία για αναβάθμιση προσκρούει στην διοικητική και τεχνική πραγματικότητα…..».

Ισχυρή βάση για μια θεσμική και προγραμματική παρέμβαση για την αρχιτεκτονική, αποτελεί το Δίκτυο Αρχιτεκτονικής, που εσείς δημιουργήσατε. Οι δράσεις του είναι άκρως ενθαρρυντικές.

Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας είχαμε υποβάλλει πλαίσιο προτάσεων (έγγραφό μας με αριθμό πρωτοκόλλου 28085/06.11.2001) οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στον προγραμματισμό του Δικτύου. Επιπλέον η συνεργασία μας για την διοργάνωση της Μπιεννάλε αρχιτεκτονικής Βενετίας το 2002, για μας ήταν σημαντική.

Κύριε Υπουργέ,

Το νέο Δ.Σ. έχει οριοθετήσει ένα πλαίσιο δράσεων για τα θέματα της αρχιτεκτονικής. Επιδιωκόμενος στόχος είναι η διεύρυνση της συνεργασίας μας και γι' αυτό ζητάμε μία συνάντηση όπου θα αναπτύξουμε τις απόψεις μας.

Σημαντικά ζητήματα αποτελούν:

Α. Η προετοιμασία της επόμενης Μπιεννάλε Βενετίας
Β. Η καθιέρωση Τριεννάλε Αρχιτεκτονικής με την πραγματοποίηση Πανελλήνιας Έκθεσης αρχιτεκτονικού έργου και την καθιέρωση Βραβείων Αρχιτεκτονικής σε συνεργασία με το ΥΠΠΟ, μαζί με τα υποβληθέντα θέματα.

Επιπλέον θεωρούμε σημαντική την Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης με την Ελληνική Προεδρία. Γι' αυτό προτείνουμε την πραγματοποίηση ενός FORUM όπου με την συμμετοχή και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων (CAE) θα επιβεβαιωθεί το ψήφισμα του Συμβουλίου της ΕΕ για την «αρχιτεκτονική ποιότητα του αστικού και αγροτικού περιβάλλοντος» εκ νέου με την συμμετοχή και συνυπογραφή του από τα 10 νέα κράτη της διεύρυνσης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία και εξειδίκευση των προτεινόμενων.

 

Αρχή σελίδας