Έκθεση για τις «εφήμερες κατασκευές»Α.Π. 30204, Αθήνα 21 Απριλίου 2003

Προς
Το ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Λυσίου 9

Αθήνα

Θέμα : Έκθεση για τις «εφήμερες κατασκευές»

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας και επειδή ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ενδιαφέρεται για την μεταφορά της έκθεσης σε περιφερειακές πόλεις σε συνεργασία με τους τοπικούς Συλλόγους, σας παρακαλούμε να εντάξετε το αίτημα μας αυτό στον προγραμματισμό σας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για εξειδίκευση και χρονικό προγραμματισμό σημειώνοντας πως προέχει η μεταφορά της έκθεσης στις ολυμπιακές πόλεις.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας