Παρεμβάσεις στον Διαγωνισμό για Πλατεία Ελευθερίας Ηρακλείου Κρήτης

 

Α.Π. 30196 Αθήνα 21 Απριλίου 2003

 

Προς

Τον Δήμαρχο Ηρακλείου Κρήτης
κ. Γιάννη Κουράκη
Αγ. Τίτου 1

71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Κοινοποίηση : 1. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

2. Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ηρακλείου

    1. ΥΠΕΧΩΔΕ – Δ/νση Ειδικών Εργων
    2. ΤΕΕ / Τμήμα Ανατολικής Κρήτης
    3. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ηρακλείου

Θέμα : Πλατεία Ελευθερίας Ηρακλείου Κρήτης

Κύριε Δήμαρχε,

Πληροφορούμαστε από τον Τύπο και από τους αρχιτέκτονες μελετητές που εκπόνησαν την μελέτη, μετά τη βράβευσή τους σε Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό τον Σεπτέμβριο του 1993, πως προτίθεστε να προβείτε σε «νέες μελέτες» για την Πλατεία Ελευθερίας.

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων θεωρεί ότι η δημόσια αρχιτεκτονική στην χώρα μας όχι μόνο δεν αναπτύσσεται αλλά βάλλεται πανταχόθεν με αποτέλεσμα την υλοποίηση απρόσωπων έργων και παρεμβάσεων δημόσιου χαρακτήρα, με διαδικασίες κυρίως μελετοκατασκευής που απαξιώνουν την αρχιτεκτονική στην πατρίδα μας.

Όταν πραγματοποιούνται Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί και υλοποιούνται έργα νέων αρχιτεκτόνων αντιμετωπίζουμε τα πλείστα όσα προβλήματα που συνίστανται στην πλημμελή εφαρμογή των ιδεών με παρεμβάσεις και ποικίλες εκπτώσεις. Η διαχείριση του δημόσιου χώρου, ο σχεδιασμός μέσω του θεσμού των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών, η χειραφέτηση της αρχιτεκτονικής και του σχεδιασμού χωρίς να επικεντρωνόμαστε σε δευτερευούσης σημασίας προβλήματα – αποτελεί την μείζονα προτεραιότητα για την διοίκηση και την αυτοδιοίκηση. Η εμπειρία άλλων πόλεων, στο ανταγωνιστικό περιβάλλον των περιφερειών και των πόλεων αποδεικνύει πως η αρχιτεκτονική δημιουργία είναι το μέσον για την ανάκτηση του δημόσιου χώρου και την ριζική βελτίωση των πόλεων.

Κύριε Δήμαρχε,

Τα παραπάνω δεν συνιστούν θέσεις «συντεχνιακών συμφερόντων», αλλά εκφράζουν την αγωνία των Ελλήνων αρχιτεκτόνων για τον σχεδιασμό και το μέλλον των Ελληνικών πόλεων. Η αναπτέρωση της αρχιτεκτονικής δημιουργίας, ο διάλογος, ο ευρύς σχεδιασμός και η δημιουργία προϋποθέσεων για βιώσιμες πόλεις είναι το μείζον. Το ανώνυμο, το εν γένει τεχνικό έργο έχει κυριαρχήσει. Η αντίστροφη πορεία είναι το ζητούμενο και η δημόσια αισθητική μαζί με την κοινωνική συνείδηση πλάθονται από τα δείγματα της αρχιτεκτονικής και όχι από την τρέχουσα αισθητική.

Γι’ αυτό πιστεύουμε πως απαιτείται συνεργασία με τους μελετητές και τις αρμόδιες υπηρεσίες για επέκταση των δημοσίων παρεμβάσεων στην πόλη σας και όχι για την φαλκίδευση των ψηγμάτων δημόσιας αρχιτεκτονικής.

Με εκτίμηση

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣΑρχή σελίδας