Προηγούμενη σελίδα

Χαρακτηρισμός κτηρίων ιδιοκτησίας Ε.Ο.Τ. ως διατηρητέων

Α. Π. 30145, Αθήνα 4 Απριλίου 2003

Προς
1) Την Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
κα Βάσω Παπανδρέου
Αμαλιάδος 17
11523 Αθήνα

2) Τον Υπουργό Πολιτισμού
κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
Μπουμπουλίνας 20-22
10680 Αθήνα


Κοινοποίηση : Γ.Γ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Γ.Γ. ΥΠ.ΠΟ.
Πρόεδρος Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.
Πρόεδρος Σχολής Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.
Πρόεδρος Σχολής Αρχιτεκτόνων Πάτρας
Πρόεδρος Σχολής Αρχιτεκτόνων Βόλου
Πρόεδρος Σχολής Αρχιτεκτόνων Ξάνθης
Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ
ΜΜΕ

Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων πληροφορήθηκε ότι "στα πλαίσια της αξιοποίησης της τουριστικής περιουσίας του Ε.Ο.Τ." επίκειται η πώληση τουριστικών υποδομών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα Ξενία Καλαμπάκας (1960) και Άνδρου (1958), έργα του Α. Κωνσταντινίδη, καθώς και το Ξενία του Πλαταμώνα (1960), έργο του Φ. Βώκου.

Επειδή τα κτήρια αυτά αποτελούν στοιχεία της σύγχρονης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, ως κορυφαία παραδείγματα μιας σειράς εξαίρετων έργων που υλοποιήθηκαν από τον Ε.Ο.Τ. τη δεκαετία 1957-1967, το Δ.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων ομόφωνα αποφάσισε να ζητήσει την άμεση προστασία τους και τον χαρακτηρισμό τους ως διατηρητέων μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο τους.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το Ξενία της Καλαμπάκας, από τα σημαντικότερα έργα του Άρη Κωνσταντινίδη, αποτελεί σημείο αναφοράς για τους έλληνες και ξένους αρχιτέκτονες, καθώς διδάσκεται στις αρχιτεκτονικές σχολές της Ελλάδος και περιλαμβάνεται στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, λόγω της μοναδικής του ένταξης στο ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον των Μετεώρων.

Η προώθηση μιας ποιοτικής προσέγγισης στο θέμα της τουριστικής υποδομής της χώρας, ενθαρρύνει το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων στην προσπάθειά του για τη διάσωση και την ανάδειξη και άλλων εξαίρετων μονάδων, όπως το Μοτέλ Ξενία στην Ολυμπία ( Α. Κωνσταντινίδης, 1966), ώστε οι μονάδες αυτές, αφού συντηρηθούν με βάση τα αρχικά σχέδια και οργανωθούν κατάλληλα, να αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο δίκτυο τουριστικής υποδομής υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας.

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας