Ανάπλαση του πεδίου του ΆρεωςΑ.Π. 30098 Αθήνα 21 Απριλίου 2003


Προς

Την Υπερνομάρχη Αθηνών - Πειραιώς
κα. Φώφη Γεννηματά
Μεσογείων 15
11526 Αθήνα


Κοινοποίηση : Αντινομάρχη Αθηνών κα. Μπέη, Πλατεία Θεάτρου 18, Αθήνα


Θέμα : Ανάπλαση του πεδίου του Άρεως

Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα, μαζί με τις ανησυχίες των πολιτών για τα τεκταινόμενα σχετικώς με την «ανάπλαση» του πεδίου του Άρεως.

Η εμπειρία από τους δημόσιους ανοικτούς χώρους πρασίνου στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών είναι αρνητική και έχει οδηγήσει σε τραγικά αποτελέσματα για την ποιότητα της ζωής σε βιώσιμες πόλεις.

Ωστόσο τα μείζονα προβλήματα από την μακροχρόνια εγκατάλειψη του Πεδίου του Άρεως μπορούν να αντιμετωπιστούν με διορθωτικές παρεμβάσεις σωστικού χαρακτήρα, χωρίς να μεταβληθεί η δομή και η υπάρχουσα διαμόρφωση.

Όμως σχέδια ανάπλασης ενός σημαντικού τόπου της Αθήνας που θα αντιμετωπίσει τα συσσωρευμένα προβλήματα και θα δώσει απαντήσεις στις νέες απαιτήσεις, μπορούν να προκύψουν μόνο από την πραγματοποίηση Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, όπου με την κατάθεση ιδεών και προτάσεων, με δημόσιο διάλογο και συναίνεση θα επιλεγεί η καλύτερη αρχιτεκτονική ιδέα για την υλοποίηση της ανάπλασης.

Η δημόσια αρχιτεκτονική και η ανάκτηση του δημοσίου χώρου ταιριάζουν μόνο με την πραγματοποίηση Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών, όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές και όχι μόνο πόλεις.

Σχέδια αναπλάσεων επί τροχάδην απαξιώνουν την δημόσια αρχιτεκτονική και επιτείνουν το καθεστώς της ανώνυμης - τρέχουσας και ανούσιας κατασκευής τεχνικών έργων που δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις και στην ανάγκη δημιουργίας μιας νέας αισθητικής αντίληψης για τον δημόσιο χώρο.


Οι Έλληνες αρχιτέκτονες σας προτείνουν την εκπόνηση προδιαγραφών για προκήρυξη Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, ώστε η πρόθεσή σας
για ουσιαστική αναβάθμιση του Πεδίου του Άρεως να συνδυαστεί με μια ουσιαστική πολιτιστική χειρονομία προς όφελος των πολιτών και της δημόσιας αρχιτεκτονικής.

Σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε στη διάθεσή σας.

 

Αρχή σελίδας