Μελέτη Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Π.) των Δήμων Αγίου Κηρύκου, Ευδήλου και Ραχών της Νήσου Ικαρίας, Νομού Σάμου

 

Α.Π. 30073, Αθήνα 18 Μαρτίου 2003

Προς
Τον Δήμαρχο Αγ. Κηρύκου Ικαρίας
κ. Τέσκο Σπύρο
83300 ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ

Θέμα : Μελέτη Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Π.) των Δήμων Αγίου Κηρύκου, Ευδήλου και Ραχών της Νήσου Ικαρίας, Νομού Σάμου.

Σχετ.: Προκήρυξη του τεύχους του ΤΕΕ υπ’ αριθμ. 2238/11.3.2003

Πληροφορηθήκαμε από μέλη του Συλλόγου μας ότι ζητάτε 30 ευρώ για τη χορήγηση των συμβατικών τευχών και συμπληρωματικών εγγράφων για το έργο «Μελέτη Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Π) των Δήμων Αγίου Κηρύκου, Ευδήλου και Ραχών της Νήσου Ικαρίας, Νομού Σάμου».

Επειδή κάθε καταβολή χρημάτων είναι αντίθετη από τον νόμο για μελέτες και προφανώς συγχέεται με τέτοια υποχρέωση με τα έργα, παρακαλούμε να χορηγηθούν τα στοιχεία δωρεάν.

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας