Α.Π. 28717 Αθήνα 19 Μαρτίου 2002

 

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Κυριακή 10 Μαρτίου 2002 πραγματοποιήθηκε στη Χαλκίδα συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου των Αρχιτεκτονικών Συλλόγων και Τμημάτων της Χώρας.

Στη συνεδρίαση αυτή πήραν μέρος πρόεδροι, μέλη των Δ.Σ. και εκπρόσωποι από :

1.               Τον ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων

2.               Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δράμας

3.               Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Εύβοιας

4.               Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ημαθίας

5.               Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης

6.               Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Καβάλας

7.               Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κυκλάδων

8.               Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Λάρισας

9.               Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν.Αχαϊας

10.            Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν.Σερρών

11.            Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Χαλκιδικής

12.            Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μεσσηνίας

13.            Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Ν.Φθιώτιδας

14.            Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων  Χανίων

Στα πλαίσια του Συντονιστικού πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο Ν. Εύβοιας Ημερίδα με θέμα «Χωροταξικός Σχεδιασμός – Χρήσεις γης και Αρχιτεκτονική Φυσιογνωμία Κατασκευών» το Σάββατο 9 Μαρτίου 2002.

Το Συντονιστικό Όργανο ενημερώθηκε εκτενώς για τις δράσεις και πρωτοβουλίες των Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης και έγινε ανταλλαγή απόψεων για προβλήματα και δράσεις όλων των Συλλόγων και Τμημάτων.

Συζητήθηκαν ειδικότερα τα θέματα :

Α. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Παρουσιάστηκε το πλαίσιο που επεξεργάζεται το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης, έγινε αναλυτική συζήτηση και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να δημοσιοποιήσει τις θέσεις της Ένωσης. Το Δ.Σ.  στην τελευταία συνεδρίασή του στις 13.3.2002 οριστικοποίησε τις θέσεις της Ένωσης οι οποίες επισυνάπτονται.  

Β. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ

Το Συντονιστικό Όργανο έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συντονιστικού της Καβάλας και της διάσκεψης των Προέδρων των Συλλόγων και Τμημάτων με το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ επικέντρωσε τη συζήτηση στην ανάγκη για την ενίσχυση του Πανελλαδικού χαρακτήρα της Ένωσης.

Προς αυτή την κατεύθυνση αποφασίστηκε για τα θεσμικά – οργανωτικά θέματα να αποσταλεί συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο στους Συλλόγους και τα Τμήματα με σκοπό να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις κυρίως επί των θεμάτων :

ü    Οργανωτική – θεσμική – καταστατική μεταρρύθμιση στη δομή του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

ü    Διαμόρφωση πλαισίου θέσεων για σύγκλιση της Πανελλαδικής Αντιπροσωπείας.

ü    Συγκεκριμενοποίηση χρονοδιαγράμματος δράσεων και χρόνου εκλογών.

 Από όλους εκφράστηκε ομόφωνα η θέληση πως τα παραπάνω ως μείζονα ζητήματα, πρέπει να τύχουν κοινής αποδοχής και αντιμετώπισης  ώστε οι επικείμενες εκλογές για τα όργανα διοίκησης του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, να αποτελέσουν ισχυρό στοιχείο για ευρεία συμμετοχή των Αρχιτεκτόνων της χώρας στις διαδικασίες.

 Τέλος αποφασίστηκε ομόφωνα όλα τα παραπάνω θέματα, αφού αναπτυχθούν και ολοκληρωθούν  από το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ να αποτελέσουν το μοναδικό θέμα στο επικείμενο Συντονιστικό Όργανο που αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί στα Χανιά.

 Στο Συντονιστικό των Χανίων θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα με θέμα «Πόλεις και η Αρχιτεκτονική των Δημόσιων φορέων», Ημερίδα που κρίνεται σημαντική για τα αρχιτεκτονικά πράγματα της χώρας.

 Για την επιτυχία θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα τόσο από το Δ.Σ. όσο και από όλους τους Συλλόγους και Τμήματα της χώρας και το πρόγραμμα θα δημοσιοποιηθεί έγκαιρα. 

 

 Για το Διοικ. Συμβούλιο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                                  Θ.ΠΑΠΠΑΣ

                                      

Αρχή σελίδας