Α.Π. 27747     Αθήνα 24 Ιουλίου 2001

 Θέμα : Δίκτυο αρχιτεκτονικής – συμμετοχή του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

 Το Υπουργείο Πολιτισμού ενέταξε το δίκτυο αρχιτεκτονικής στο πλαίσιο της Επικράτειας Πολιτισμού. Αυτή η ενέργεια σηματοδοτεί την αναγνώριση του πολιτισμικού ρόλου της αρχιτεκτονικής και δηλώνει την πρόθεση του ΥΠΠO να στηρίξει την αρχιτεκτονική σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς.

 Με το όρο «αρχιτεκτονική» εννοείται το σύνολο του κτισμένου και ευρύτερου περιβάλλοντος όπου η αρχιτεκτονική κληρονομιά δεν διαχωρίζεται από την σύγχρονη αρχιτεκτονική παραγωγή και όπου τα παραδοσιακά όρια ανάμεσα στην αρχιτεκτονική και τις υπόλοιπες δημιουργικές δραστηριότητες (μουσική, χορός, εικαστικά γεγονότα) γίνονται δυσδιάκριτα. Σε σκοπό το πλαίσιο, ο πολιτισμικός ρόλος της αρχιτεκτονικής μπορεί να γίνει κατανοητός όταν ο όρος «αρχιτεκτονική» δεν αναφέρεται μόνο στο τελικό προϊόν μιας διαδικασίας, δηλαδή στα κτίρια, αλλά περιγράφει μια δυναμική κατάσταση αλληλεπίδρασης ανθρώπινων δραστηριοτήτων με το κτισμένο και ευρύτερο περιβάλλον. Με αυτούς τους όρους εννοούμενη, η αρχιτεκτονική παράγει τον συνεχώς μεταβαλλόμενο χώρο της καθημερινής μας διαβίωσης.

 Στο τέλος του αιώνα η κινητικότητα των ατόμων και η συνεπαγόμενη κατασκευή σημαντικών υποδομών μεταφοράς, η συγκρότηση πολυπολιτισμικών κοινωνιών που μετέβαλε το χώρο της καθημερινής διαβίωσης, αλλά και η αυξανόμενη σημασία της αρχιτεκτονικής ως οικονομικής δραστηριότητας, επανέφεραν στο προσκήνιο την σχέση της αρχιτεκτονικής με την πολιτική, με όρους διαφορετικούς από αυτούς των «κοινωνιολογικών προσεγγίσεων του χώρου» της δεκαετίας του ’70. Τα ευρωπαϊκά κράτη προχώρησαν στο σχεδιασμό εθνικών πολιτικών για την αρχιτεκτονική από τα μέσα της δεκαετίας του '90, ενώ το 2000 το συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίνει «ψήφισμα σχετικά με την αρχιτεκτονική ποιότητα στο αστικό και αγροτικό περιβάλλον». Οι χώρες-μέλη θεωρούν πλέον την αρχιτεκτονική ως το όχημα για «βελτίωση της ποιότητας του καθημερινού περιβάλλοντος της ζωής των ευρωπαίων πολιτών».

 Η πρωτοβουλία του YΠΠO για δημιουργία του δικτύου αρχιτεκτονικής ανταποκρίνεται σε σχετικά αιτήματα ελληνικών φορέων ενώ παράλληλα εναρμονίζεται με το πλαίσιο διαμόρφωσης των ευρωπαϊκών πολιτικών για την αρχιτεκτονική. Λαμβάνοντας υπ' όψη την ιδιομορφία του ελληνικού παραδείγματος, το δίκτυο στοχεύει στη διατύπωση και τον σχεδιασμό πολιτικής που υλοποιείται με την μορφή συγκεκριμένων δράσεων στον τομέα της αρχιτεκτονικής εννοούμενης ως μεταβαλλόμενο χώρο της καθημερινής διαβίωσης. Συγκεκριμένα οι τομείς δραστηριοποίησης του δικτύου αφορούν:

 

  1. Σε εθνικό επίπεδο

 

Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την πολιτισμική σημασία της αρχιτεκτονικής.

Δράσεις που εντάσσονται σε αυτό τον στόχο περιλαμβάνουν εκθέσεις, οργάνωση εργαστηρίων και συζητήσεων, σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και ενήλικες, προβολή στα MME π.χ. παραγωγή τηλεοπτικών σπότ, κ.ά. Σε αυτό τον τομέα θα αναπτυχθούν οι ανταλλαγές και η συνεργασία με τα υπόλοιπα δίκτυα της Επικράτειας Πολιτισμού.

 – Κατανόηση και βελτίωση του αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος.

Σε αυτό το πλαίσιο οι δράσεις αφορούν στην κατανόηση των ελληνικών ιδιομορφιών όσο αφορά την εμπειρία αλλά και την παραγωγή του κτισμένου και ευρύτερου περιβάλλοντος και την προώθηση της βελτίωσης του παραγόμενου αρχιτεκτονικού έργου. Περιλαμβάνεται η συνεργασία με τις αρχιτεκτονικές σχολές, η οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και αρχιτεκτονικών γεγονότων όπως βραβεία αρχιτεκτονικής, αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί, εκδόσεις, κ.λ.π.

 2. Σε διεθνές επίπεδο

Παρουσία της ελληνικής αρχιτεκτονικής δραστηριότητας –συμπεριλαμβανομένου και του θεωρητικού έργου– στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

 Στο δίκτυο συμμετέχουν αυτή την στιγμή, εκτός των αρμόδιων διευθύνσεων του YΠΠO, το κέντρο Μεσογειακής Αρχιτεκτονικής Χανίων (KAM), ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων (ΣAΔAΣ), και το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής (EIA). Στόχος όμως του δικτύου είναι η ενεργοποίηση και η ένταξη φορέων από το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας, καθώς και η συνεργασία με διεθνείς και εθνικούς φορείς άλλων χωρών.

 Η συντονιστική επιτροπή του δικτύου αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

1. Προϊσταμένη της Δ/νσης Νεωτέρων Μνημείων YΠΠO-ΔΠKANM (B. Παλατζά)

2. Προϊσταμένη της Δ/νσης Λαϊκού Πολιτισμού YΠΠO-ΔIΛAΠ (T. Xατζηνικολάου)

3. Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων-ΣAΔAΣ (T. Γεωργακόπουλος)

4. Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής-EIA (N. Kαλογεράς)

5. Διευθυντής Κέντρου Μεσογειακής Αρχιτεκτονικής-KAM (Δ. Aντωνακάκης)

6. Γ. Λάββας καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Συντονίστρια δικτύου: Μαρία Θεοδώρου, Δρ αρχιτέκτων, YΠΠO

Αρχή σελίδας