Α.Π. 27291           Αθήνα 11 Απριλίου 2001

Προς

q      Τον Υπουργό ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

κ. Ε.Βενιζέλο

Μπουμπουλίνας 20

10682 Αθήνα

q      Δ/νση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Πλ. Καρύτση 11

10561 Αθήνα

q      Δ/νση Καλών Τεχνών

Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου

10682 Αθήνα

q      Τον Πρόεδρο της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας

κ. Τίτο Πατρίκιο

Θέμα :             Πολιτιστική Ολυμπιάδα 2001-2004

Σχετ. :            Έγγραφά μας  με αριθ. 26467/14.12.2000,  26673/16.1.2001, 27017/7.3.2001

Κύριε Υπουργέ, Αξιότιμοι Κύριοι,

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων με τα παραπάνω σχετικά έγγραφά του έχει υποβάλει σκέψεις - προτάσεις με στόχο :

Ø       Την διεύρυνση της ποιοτικής αρχιτεκτονικής και τη διάχυση των ιδεών της στην ελληνική κοινωνία.

Ø      Την ώθηση των φορέων του Δημοσίου, του κράτους, των ΟΤΑ να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την αναζωογόνηση της αρχιτεκτονικής με λήψη συγκεκριμένων μέτρων.

 

Ø      Τη δημιουργία μιας νέας σχέσης μεταξύ της Πολιτείας και του κλάδου των αρχιτεκτόνων μέσω της επίτευξης μιας νέας εθνικής συμφωνίας για την αναζωογόνηση της αρχιτεκτονικής.

 Τον Δεκέμβριο του 2000 παρουσιάστηκαν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών οι εκθέσεις αρχιτεκτονικής της τελευταίας διετίας που οργανώθηκαν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από τις οποίες προβλήθηκε ένας μεγάλος αριθμός σημαντικών έργων ιδιαίτερα της τελευταίας πενταετίας.

 Επρόκειτο για εκθέσεις συλλογικού χαρακτήρα, οργανωμένες από δημόσιους φορείς (ΥΠΠΟ, Γραφείο Τύπου Ελληνικής Πρεσβείας στη Χάγη, Συλλόγους Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης - Αχαΐας και το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής).

 Προς αυτήν την κατεύθυνση της αναβάθμισης της σχέσης της αρχιτεκτονικής και του αστικού πολιτισμού προγραμματίζουμε την πραγματοποίηση του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου ανά διετία και την καθιέρωση Βραβείων Αρχιτεκτονικής με τον συντονισμό  των εκθέσεων  αρχιτεκτονικής σε εθνικό επίπεδο ως Bienalle Αρχιτεκτονικής.

 Η πραγματοποίηση της Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης "Επικράτεια Πολιτισμού" που πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο, στη Θεσσαλονίκη το διήμερο 7-8 Απριλίου 2001 διεύρυνε τον ορίζοντα των προβληματισμών μας και έδωσε το ερέθισμα για επανυποβολή των προτάσεων μας καθώς :

 q      Στην επικράτεια πολιτισμού το "Δίκτυο Πολιτιστικής Οργάνωσης και διαχείρισης" αναλαμβάνει την οργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων που εντάσσονται και στον τομέα της αρχιτεκτονικής.

 q      Στην Πολιτιστική Ολυμπιάδα εντάσσονται μεγάλα συμβολικά γεγονότα για δρώμενα της τέχνης, του πολιτισμού, της αρχιτεκτονικής με την καθιέρωση βραβείων (Κοτινος) της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας συμπεριλαμβανομένων και βραβείων αρχιτεκτονικής.

 Η παρότρυνση του Προέδρου της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας Τίτου Πατρίκιου για κατάθεση εγγράφων προθέσεων προς το δίκτυο της πολιτιστικής οργάνωσης και διαχείρισης μας δίδει την βεβαιότητα πως είναι πλέον δυνατόν να αναδειχθούν γεγονότα, να προωθηθούν δράσεις και κυρίως να αναδημιουργηθούν θεσμοί και δομές σε έναν τομέα που  παρατηρείται πολιτισμικό έλλειμμα.

 Η αναζωογόνηση επομένως της αρχιτεκτονικής δημιουργίας, η ανάδειξη και προβολή των δημιουργών, η θεσμοθέτηση των βραβείων αρχιτεκτονικής, η πραγματοποίηση αρχιτεκτονικού συνεδρίου και της Bienalle Αρχιτεκτονικής μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν τον καμβά για την ανάληψη κοινών δράσεων για προώθηση της αρχιτεκτονικής για την προβολής της στην ελληνική κοινωνία και στο διεθνές περιβάλλον.

 Η Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων - ο φορέας των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων στον Εθνικό χώρο - έχει τη δυνατότητα προώθησης της συνεργασίας με φορείς που είναι ενταγμένοι στο δίκτυο καθώς :

 Ø      Στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου συμμετέχει και το τμήμα Αρχιτεκτόνων Χανίων της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων.

 Ø      Στο Μεσογειακό και Βαλκανικό Φεστιβάλ Τέχνης - Τεχνολογίας συμμετείχε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Ημαθίας.

 Έχει ταυτόχρονα τη δυνατότητα προβολής και ανάδειξης των δράσεων αυτών στο διεθνή χώρο καθώς συμμετέχει και συνεργάζεται με Διεθνείς Ενώσεις Αρχιτεκτόνων και συγκεκριμένα

 Ø      Την Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων (U.I.A.)

 Ø      Το Συμβούλιο Ευρωπαίων Αρχιτεκτόνων (C.A.E.)

 Ø      Την Ένωση Αρχιτεκτόνων της Μεσογείου (U.M.AR.)

 Η συνέργια και συνεργασία όλων αυτών των φορέων με καταλύτη το δίκτυο πολιτιστικής οργάνωσης και διαχείρισης σαφώς θα σηματοδοτήσει την δομική μεταβολή των παρεμβάσεων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και θα αναδείξει τόσο στον Εθνικό χώρο όσο και στο διεθνές περιβάλλον τις δράσεις που θα προγραμματιστούν.

 Συμπερασματικά ως Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων προτείνουμε την συντονισμένη παρέμβαση για την ανάδειξη και προβολή της αρχιτεκτονικής με την καθιέρωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου, την καθιέρωση της Bienalle Αρχιτεκτονικής με την απονομή βραβείων αρχιτεκτονικού έργου.

 Επιπλέον η θεσμοθέτηση, ίδρυση και λειτουργία ενός "Κέντρου Αρχιτεκτονικής" στη Θεσσαλονίκη που αποτελεί πάγια πρόταση του Συλλόγου αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης πιστεύουμε πως αποτελεί το κομβικό σημείο για τη λειτουργική ενοποίηση όλων των προτεινόμενων δράσεων.

 Τονίζουμε τέλος πως είμαστε έτοιμοι να εμβαθύνουμε και να προωθήσουμε την συνεργασία μας με όλους τους παραπάνω φορείς από τη στιγμή που η πρότασή μας γίνει κατ' αρχήν αποδεκτή.

 Είμαστε  στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία, εξειδίκευση και διευκρίνιση και αναμένουμε την απάντησή σας. 

 

Αρχή σελίδας