Α.Π. 26669       Αθήνα 12 Ιανουαρίου 2001

Προς

Τον Δήμο Πειραιά

Ι. Δραγάτση 1

Πλ. Κοραή

Πειραιάς

Κοινοποίηση : 1) Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

Γραφείο Υπουργού,

Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα

2)                Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Καρ. Σερβίας 4, Αθήνα

3)                Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, Καρ. Σερβίας 4, Αθήνα

4)                Εφημερίδες - Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Θέμα  Μελετοκατασκευή για το Μουσικό Γυμνάσιο - Λύκειο Πειραιά

Πληροφορηθήκαμε την προκήρυξη για την ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση του παραπάνω έργου.

Κατ' αρχήν η μελέτη για την ανακατασκευή - συντήρηση του υπάρχοντος διατηρητέου και η απαραίτητη μελέτη για την προσθήκη συνιστούν τα βασικά ζητούμενα για την απαρχή της κατασκευής του έργου. Μπαίνουν όμως στη διελκυστίνδα της "μελετοκατασκευής" όπου με κριτήριο το "ελάχιστο κόστος" θα αναδειχθεί ο ανάδοχος και η αρχιτεκτονική μελέτη.

Πρέπει να γνωρίζετε πως με βάση την εγκύκλιο 27 του ΥΠΕΧΩΔΕ καθορίζεται πως το σύστημα αυτό

Α)            Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου συντρέχουν οι λόγοι της παρ. 1 άρθρου 10 του Π.Δ. 609/85.

Β)            Απαιτείται η ύπαρξη πλήρους προμελέτης καθώς μετά την έγκριση αυτής, οριστικοποιείται ο προϋπολογισμός του έργου.

Ωστόσο για το συγκεκριμένο έργο έχει εγκριθεί η προμελέτη του αρχιτεκτονικού έργου, οι τεχνικές προδιαγραφές στατικών και Η/Μ.

Πέραν λοιπόν από θέσεις και απόψεις για την χρήση αυτού του συστήματος - που συνθλίβει τον μελετητή και την αρχιτεκτονική έκφραση, προς όφελος της προσφοράς του εργολάβου, τίθενται ζητήματα πιστής εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων επιθυμεί να μας γνωρίζετε τις απόψεις σας επί των θεμάτων αυτών.

Αρχή σελίδας