Ενημέρωση

Βραβεία του ΤΕΕ για τις διπλωματικές εργασίες των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο πλαίσιο των εξετάσεων του ΤΕΕ για χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ ενεργοποιείται και πάλι ο θεσμός της βράβευσης των διπλωματικών εργασιών των διπλωματούχων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις του ΤΕΕ για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Τα βραβεία θα είναι ετήσια.

Συνημμένα θα βρείτε το σχετικό Απόσπασμα Πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης με αριθμό 43 / 14.12.2017, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις.

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Share on StumbleUpon0Print this pageEmail this to someone