Περίληψη Προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών «Βόλος Χ 4»