Δελτίο Τύπου Νο 3-09
Δελτίο Τύπου Νο 11-08

Δελτίο Τύπου Νο 3-08
Δελτίο Τύπου Νο 2-08
Δελτίο Τύπου Νο 10-07
Δελτίο Τύπου Νο 8-07
Δελτίο Τύπου Νο 7-07
Δελτίο Τύπου Νο 6-07
Δελτίο Τύπου Νο 5-07
Δελτίο Τύπου Νο 2-07
Δελτίο Τύπου Νο 1-07
Δελτίο Τύπου Νο 7-06
Δελτίο Τύπου Νο 6-06
Δελτίο Τύπου Νο 5-06
Δελτίο Τύπου Νο 4-06
Δελτίο Τύπου Νο 3-06
Δελτίο Τύπου Νο 2-06