Την 1η Δεκεμβρίου 2004 πραγματοποιείται συνάντηση του Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων με το Ελληνικό Τμήμα της UIA και εκπροσώπους του ΤΕΕ για τη συμμετοχή του Συλλόγου στο Παγκόσμιο Συνέδριο της UIA στην Κωνσταντινούπολη, τον Ιούλιο του 2005