Αποτελέσματα Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων ενός σταδίου για τη «Μελέτη “κατασκευής – τοπόσημου” επί της κεντρικής προβλήτας που προβλέπεται στη Ζώνη Ανάπλασης Ι του Φαληρικού Όρμου Αττικής»

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someone

Αποτελέσματα Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων ενός σταδίου για τη «Μελέτη “κατασκευής – τοπόσημου” επί της κεντρικής προβλήτας που προβλέπεται στη Ζώνη Ανάπλασης Ι του Φαληρικού Όρμου Αττικής»