Διεύθυνση / Έδρα: Ι. Μελά 8, 31100 Λευκάδα
Τηλέφωνο: 26450/22548
Fax: 26450/22548

Δ.Σ.:

Πρόεδρος: Β. Σάντας
Αντιπρόεδρος: Μ. Ράμις
Γραμματέας: Κ. Γράψας
Ταμίας: Δ. Μπέσσιος
Μέλη: Ν. Γράψας, Κ. Ρομποτή