Σας παρουσιάζουμε τα στατιστικά στοιχεία των Συλλόγων Αρχιτεκτόνων και των Τμημάτων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ πανελλαδικά εργασίας που πραγματοποιήθηκε, στο διάστημα Ιανουάριος – Ιούνιος 2014, για τις ανάγκες της Επιτροπής Ε1 – Έλεγχος Οικονομικής Βιωσιμότητας επεξεργαζόμενου νέου Οργανωτικού Σχήματος ΠΕΑ για τα παρακάτω : Αριθμός μελών των τοπικών Συλλόγων και Τμημάτων Ψηφίσαντες στις τελευταίες Εκλογές Ψηφίσαντες […]