Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, στη συνεδρίασή του στις 01/09/16, αποφάσισε να συνυπογράψει το κείμενο της SAVEGREEKWATER / ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, σχετικά με τη διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες […]