Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων προκειμένου να καταρτίσει ανανεωμένο κατάλογο κριτών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, προσκαλεί τους συναδέλφους μέλη του Συλλόγου που επιθυμούν, να αποστείλουν συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως την Τρίτη 03 Μαΐου 2016. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον κατάλογο των κριτών είναι: η συμπλήρωση δέκα πέντε (15) χρόνων από […]