Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Πανελληνίου Διαγωνισμού Ιδεών με θέμα “Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ιδεών για τον Σχεδιασμό Προτύπου Περιπτέρου Δήμου Αθηναίων”.