Ο αρχιτέκτονας Βασίλης Γρηγοριάδης παραχωρεί τον εργασιακό του χώρο στους νέους. Ο ίδιος αναφέρει σε κείμενο που παραχώρησε σε γνωστό αρχιτεκτονικό ιστότοπο : «Επιχειρώ το πρώτο βήμα πιστεύοντας ότι θα’ πρεπε να’χει συμβεί εδώ και χρόνια από παλιότερους συναδέλφους. Προσφέρω τον εργασιακό μου χώρο όπως τον έζησα από το 1973 μέχρι σήμερα έχοντας προσδώσει σ’ αυτόν […]