Γράφει η Μαρία Μίχου Το ερώτηµα του παρόντος τεύχους επανέρχεται στην ίδια την αρχιτεκτονική ως πρακτική που συνθέτει επιµέρους στοιχεία σε ένα πρωτοφανές σχήµα• τα στοιχεία αυτά δεν είναι µόνο υλικές µορφές και άυλες, απτές µε το σώµα, ποιότητες φωτός, σκιάς, µικροκλίµατος, αλλά διέρχονται αλλεπάλληλες αρνήσεις και καταφάσεις, σε µια διαδικασία που δεν είναι απλά […]